ขนหัวลุกซู่!! ความเชื่อเรื่องการนำเงินใส่ “ปากผี”

การนำเงินใส่ปากศพ ถือว่าเป็นความเชื่อในสังคมไทย มาช้านาน แม้แต่ชาติอื่นๆ ก็มีความเชื่อในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย จะแตกต่างกันในข้อปฏิบัติ ซึ่งในสังคมไทยวิธีปฏิบัติก็คือ จะนำ เงินพดด้วง หรือเงินเหรียญบาทหนึ่งหรือจะเป็นเหรียญสลึงสองสลึงไม่กำหนดตายตัว แล้วห่อผ้าขาวผูกเชือกไว้หางยาว หย่อนลงใส่ไว้ในปากศพ ให้เชือกห้อยออกมานอกปาก ถ้าไม่ผูกเชือก จะห่อให้โตพอไม่ให้เลื่อนลึกลงไปในลำคอ เพราะเวลานำไปเผาจะได้ เอาออกมาเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกหรือเครื่องรางได้ ในปัจจุบันบางทีก็ใช้ของมีราคา เช่น ทองคำ บรรจุแทนก็ได้ ซึ่งการกระทำเหล่านี้มีคำอธิบายไว้หลายเหตุผลว่าทำไปเพราะอะไร ดังนี้ ประการแรก การนำเงินใส่ปากศพก็เพื่อผู้ตายจะได้เอา ทรัพย์ติดตัว...

บทสวดอภยปริตร สวดเมื่อฝันร้าย ปัดเป่าเรื่องร้ายไปให้ไกลจากเรา

ความฝัน ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นหรือเป็นสิ่งที่ฝันเห็น จินตนาการไปเอง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาที่เราฝันร้ายก็มักจะรู้สึกไม่สบายใจเสมอ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝันร้ายลองสวดมนต์บทสวดอภยปริตรดู จะได้ทำให้เรารู้สึกสงบ และช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายไปให้ไกลจากเรา บทสวดอภยปริตร ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ คำแปล ลางชั่วร้ายอันใด และอวมงคลอันใด เสียงนก เป็นที่ไม่ชอบใจอันใด และบาปเคราะห์อันใด สุบิน (ความฝัน)...

การตักบาตร ประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธยืดถือปฏิบัติ

การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน กฎของพระภิกษุเกี่ยวกับการตักบาตร พระภิกษุนั้นจะออกบิณฑบาตทุกวัน อันเนื่องมาจากกฎของพระภิกษุมีอยู่ว่า พระภิกษุไม่สามารถที่จะเก็บอาหารข้ามคืนได้เวลาที่พระภิกษุออกบิณฑบาต พระภิกษุจะใช้ 2 มือประคองบาตรเอาไว้แล้วเดินในกิริยาสำรวม พระภิกษุจะไม่เอ่ยปากขออาหารจากผู้คน หรือแสดงกิริยาในการขอ โดยส่วนมากแล้วเวลาที่พระภิกษุออกบิณฑบาตคือ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด (ประมาณ 5 นาฬิกา อาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้บ้างเล็กน้อยในแต่ละท้องที่)...

อานิสงส์ของการบำรุงบิดามารดา ชีวิตก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง

การตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อคนเป้นลูก เพราะจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณนั้นรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้าต่อๆ ไป ซึ่งอานิสงค์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีดังต่อไปนี้ อานิสงส์ของการบำรุงบิดามารดา มี 13 ประการ คือ 1.ทำให้มีความอดทน 2.ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ 3.ทำให้เป็นคนมีเหตุผล 4.ทำให้พ้นทุกข์ได้ 5.ทำให้พ้นภัยได้ 6.ทำให้ได้ลาภโดยง่าย 7.ทำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน 8.ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ 9.ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 10.ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า 11.ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี 12.ทำให้มีความสุข 13.ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ 1.เลี้ยงดูท่านยามชรา เอาใจใส่การกินอยู่หลับนอนของท่านไม่ให้เดือดร้อน เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ท่านแก่ เช้าวันใหม่ท่านแก่ไปอีกวันแล้ว เรารู้ว่าท่านแก่ทุกวันก็แล้วกัน จะได้ตอบแทนได้ทุกวัน ไม่ต้องดูอายุ 2.ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อนเพราะท่านเหนื่อยมามากแล้ว หรือเปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าวัดฟังธรรมะ 3.ไม่ทำตัวให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลของท่าน รักษาวงศ์ตระกูลที่ท่านให้มา ดำรงอยู่ได้นานๆคือ ทำความดีนั้นเอง 4.ประพฤติตนดีควรแก่การรับมรดก ไม่ใช่อยู่เพื่อหวังมรดก ไม่เกะกะเหลวไหล ไม่สุรุ่ยสุร่ายผลาญทรัพย์สมบัติที่ท่านมอบให้ 5.เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างสม่ำเสมอ...

การตั้งศาลพระภูมิ เลือกทำเลที่ตั้งศาลให้ถูกต้อง

หลายท่านได้สอบถามมาถึงเรื่องการตั้งศาลพระภูมิ ซึ่งที่มาของเรื่องศาลพระภูมินี้ ผสมผสานกันระหว่างศาสต์ด้านศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งมุ่งเน้นไปทางด้านการนับถือเทพเจ้า แม้ประเทศไทยเราจะนับถือศาสนาพุทธ แต่อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ก็เป็นไปอย่างแพร่หลาย ก่อนอื่นต้องขอเรียนให้ผู้ที่ต้องการจะตั้งศาลพระภูมิให้ทราบกันว่า หากเป็นไปตามคำสอนของศาสนาพุทธนั้น ไม่จำเป็นต้องตั้งก็ได้หรือกล่าวได้ว่า ศาสนาพุทธไม่ได้สอนเรื่องการนับถือเทพเจ้าแต่อย่างใด แต่หากต้องการทำตามขนบธรรมเนียม ตามพิธีกรรมที่ชาวไทยพุทธได้สืบทอดกันมาเนิ่นนาน ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิด แต่จะผิดหากตั้งแล้ว ไม่รู้ข้อเท็จจริง และไม่ดูแลให้ดี ปล่อยให้ศาลพระภูมิกลายเป็นเพียงเสาปูนที่ไร้ค่า หากเป็นเช่นนั้น ไม่ตั้งศาลพระภูมิซะเลย ย่อมดีกว่า สำหรับวันนี้ ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตำแหน่งที่ตั้งศาลพระภูมิให้ถูกต้อง ดังนี้ การตั้งศาลพระภูมิ ตำแหน่งของศาลพระภูมิ...

ชาติที่แล้วเราไปผูกมัดใครไว้บ้างหรือเปล่า?

กรรมที่ทำให้เราไม่เจอเนื้อคู่ - สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี ชาติที่แล้วเราไปผูกมัดใครไว้บ้างหรือเปล่า? ชาติที่แล้วเราไปผูกมัดใครไว้บ้างก็ไม่รู้ด้วยคำสัญญา เช่น เราจะรักกันทุกชาติไป โดยหารู้ไม่ว่ากรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ชาติภพใหม่ก็เลยแตกต่างกันไป แต่คำมั่นที่สาบานยังอยู่ อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณยังเป็นโสดจนทุกวันนี้ ลองสวดมนต์บทนี้ดูอาจจะดีขึ้นนะ คำขอขมาและอธิษฐานจิต อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้ คาถากรรมทีทำให้เราไม่เจอเนื้อคู่ ( นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ...

คนตายแล้ว..ไปเกิดใหม่ได้อย่างไร

กรรม ที่กระทำในชาตินี้ไปแสดงผลในชาติหน้าได้อย่างไร? มีนักปราชญ์ราชบัญฑิตย หรือศาสดา หลายท่าน ได้พยายามคิดค้นว่าคนตายสูญไปเลย หรือคนตายแล้วไปเกิดได้อีก ถ้าไปเกิดได้อีก จะไป เกิดเป็นอะไร อย่างไร สำหรับคำสอนของพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า คนตายแล้วไปเกิดอีกได้และจะไปเกิด คนตายแล้ว..ไปเกิดใหม่ได้อย่างไร เป็นมนุษย์ หรือเป็นสัตว์อีกก็ได้ โดยจิตหรือวิญญาณนั้นมิได้ เป็นอมตะ ไม่มีวันตาย หากแต่เกิดดับสืบต่อไปไม่ขาดสาย จิตนั้นเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์รู้จักนึกคิดจดจำ จิตนั้นเป็นธรรมชาติที่มีความเกิดดับสืบต่อกัน มามิได้หยุดนิ่งและจิตนั้นเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่มีอำนาจสั่งการ เก็บอารมณ์ต่าง...

ผีถ้วยแก้วการละเล่นโบราณของคนอยากเห็นผี

ถ้าจะพูดถึง "เรื่องผี" ชาวดูดวงหลายคนที่กลัวผีก็คงจะขนหัวลุกกันไม่น้อย แต่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบหรือเชื่อในเรื่องผี เรื่องลี้ลับที่มองไม่เห็นก็มักจะสนใจเป็นพิเศษ รวมไปถึงยังพยายามจะเสาะหาวิธการต่างๆ ที่จะเห็นผีอีกด้วย หนึ่งในวิธีการท้าทายต่อสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็น คือ "การเล่นผีถ้วยแก้ว" ก่อนที่เราจะไปรู้ถึงวิธีการเล่นของผีถ้วยแก้วมาทำความรู้จักที่มาที่ไปของผีถ้วยแก้วกันก่อนว่า ผีถ้วยแก้วคืออะไร? ผีถ้วยแก้ว เป็นการละเล่นโบราณอย่างหนึ่งตามความเชื่อส่วนบุคคล โดยเชื่อว่าเป็นการอัญเชิญวิญญาณ (หรือผี) มาสถิตในถ้วยแก้ว แล้วสอบถามเรื่องราวต่าง ๆ กับวิญญาณนั้นตามแต่จุดประสงค์ของผู้เล่น ผู้เล่นจะทราบคำตอบของคำถามจากการเคลื่อนที่ของถ้วยแก้วไปบนตัวอักษรที่เขียนเอาไว้บนแผ่นกระดาษ ตำนานของผีถ้วยแก้วตามหลักพระพุทธศาสนา ในคำสอนตามคำภีร์ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า จิตของมนุษย์นั้นจะทำงานอยู่ตลอดเวลา ในเวลาที่เราคิดเรื่องใด ๆ ก็ตาม...

เคล็ดเสริมดวงเพิ่มสิริมงคลให้กับตนเอง

การเสริมดวงเสริมเฮงให้กับตัวเองสามารถทำได้หลากหลายวิธี แต่สำหรับวันนี้ มีมาฝากกันจะเป็นการเสริมดวงเน้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสิริมงคลหรือการเสริมเรื่องโชคลาภ โดยมีเคล็ดลับดังต่อไปนี้ เคล็ดเสริมดวงเพิ่มสิริมงคลให้กับตนเอง 1.รักษาศีลห้าให้ครบถ้วน หากไม่สามารถรักษาได้ครบ อย่างน้อยต้องรักษาได้ใน ศีลข้อสอง คือ ไม่ลักทรัพย์ และศีลข้อห้า คือ ไม่ดื่มสุรา เมรัย ของมึนเมาทุกชนิด พร้อมทั้งการงดเว้นการพนัน ทุกชนิด 2.ให้ทำทานบ่อยๆ โดยเฉพาะสังฆทาน (สังฆทานคือทานไม่เจาะจงพระสงฆ์ผู้รับ ไม่ได้หมายถึงถังเหลืองๆตามร้านทั่วไปเพียงอย่างเดียว) เรามีเงินห้าบาทไปหยอดในตู้ที่เขาเขียนว่าสังฆทานก็ใช้ได้ บริจาค น้อยไม่สำคัญอยู่ที่เราทำถูก การทำสังฆทานอานิสงส์จะใหญ่มากได้ผลไว...

อานิสงส์การบวชพระ บวชชีพราหมณ์

การบวชพระ บวชชีพราหมณ์ ถือเป็นการบวชชั่วคราวเพื่อสร้างบุญ หรืออุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวร ซึ่งนอกจากจะสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังได้อานิสงส์มากมายอีกหลายอย่างดังต่อไปนี้ การบวชพระ บวชชีพราหมณ์ 1.หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา 2.เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย 3.สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส ปัญหาชีวิตคลี่คลาย 4.เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อๆไป 5.สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง โพยภัยอันตรายผ่อนหนักเป็นเบา 6.จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต 7.เป็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดา 8.ทำมาค้าขึ้น ไม่อับจน การเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมือ 9.โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหาย 10.ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่บวชไม่ได้เพราะติดภาระกิจต่างๆ ก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วยการสร้าง ส่วนคนที่ส่งเสริมให้บุคคลใดได้บวชสนับสนุนส่งเสริมโดยไม่มีจิตที่บังคับใดๆ (ในที่นี่อาจจะเป็นพ่อแม่) การให้คนได้บวช ก็จะได้อานิสงส์ผลบุญเหล่านี้ตามไปด้วยเช่นกัน ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบุญที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ที่ท่านพึงจะได้รับจงเร่งทำบุญเสียแต่วันนี้ เพราะเมื่อท่านล่วงลับท่านไม่สามารถสร้างบุญได้อีกจนกว่าจะได้เกิด...

LATEST NEWS

MUST READ