“ของชั่วคราว” บทความที่คนมีรักทุกคนควรอ่าน

“ของชั่วคราว” บทความที่คนมีรักทุกคนควรอ่าน สิ่งที่เราได้เรามี เราเป็น เราสัมผัส สัมพันธ์อยู่ ล้วนเป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะรักใคร่ผูกพันและหวงแหนเพียงใดก็ตามวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากจากเราไป หรือสิ่งที่เราไม่ชอบ ชิงชัง อยากผลักไส แต่ต้องพบเห็นหรือเผชิญอยู่ด้วยความทุกข์ อยากจะให้สิ่งนั้นผ่านพ้นไปโดยเร็ว แต่ก็ยังไม่จากไปเสียที เชื่อเถิดว่าวันหนึ่งสิ่งนั้นก็ต้องจากเราไป โดยปกติแล้วเมื่อเราชอบสิ่งใด ก็อยากให้สิ่งนั้นอยู่กับเรานานๆ แม้รู้ว่าวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งนั้น แต่ก็ยังไม่อยากให้พลัดพราก แม้เมื่อเผชิญกับความสูญเสีย ใจก็ยังไม่ยอมรับ ผลก็คือต้องทุกข์ไปยาวนานจนกว่าจะทำใจได้ในทางตรงข้าม เมื่อเราไม่ชอบสิ่งใด ก็อยากให้สิ่งนั้นผ่านไปโดยเร็ว ครั้นไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ก็ต้องทนทุกข์อยู่กับสถานการณ์ดังกล่าวการไม่ฝึกใจให้คิดเห็นตามความเป็นจริงจึงนำความทุกข์มาสู่ชีวิตทั้งขึ้นทั้งล่องทุกข์เมื่อพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักทุกข์เมื่อเผชิญอยู่กับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจนี่ยังไม่นับทุกข์กับความปรารถนาในสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น ชีวิตของปุถุชนจึงมีทุกข์อยู่ในเรือนใจการศึกษาธรรมะก็คือการศึกษาความเป็นจริงของชีวิต...

น่าคิด! บางคนปฏิบัติธรรม เข้าวัดเป็นประจำ แต่เหตุใดยังชอบเอาเปรียบ-ว่าร้ายคนอื่น?

ทำไมปฏิบัติธรรม แล้วยังเอารัดเอาเปรียบและพูดจาว่าร้ายคนอื่น ถาม : ผู้ปฏิบัติธรรม บางคนชอบเล่าบ่อยครั้งว่าตนนั่งสมาธิ ฟังธรรมเป็นประจำ แต่เพื่อนในกลุ่มรู้สึกตรงกันว่า เขามักเอาเปรียบและพูดจาว่าร้ายผู้อื่นเสมอ ยุยง ส่งเสริมให้เพื่อนในกลุ่มแตกแยกกัน อยากสอบถามว่า เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคะ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือคนที่ปฏิบัติฝักใฝ่ในธรรมโดยแท้จริง ตอบ : การปฏิบัติธรรม นั้นเป็นหนทางการขัดเกลาจิตใจให้ลดความเห็นแก่ตัว ถอนความถือตัวและละความอหังการ (ยึดมั่นว่าตัวเรา) นี่คือสาระหลัก แต่คนที่อ้างตนว่าเป็นผู้ ปฏิบัติธรรม แต่มีพฤติธรรมตรงกันข้ามนั้น น่าจะยังมิใช่ผู้ปฏิบัติธรรมตามสมอ้าง ดังนั้นนักปฏิบัติธรรมที่แท้จริงต้องเป็นไปเพื่อการชำระความเย่อหยิ่งความถือตัว ความเห็นแก่ตัว อาจเรียกว่าเป็นผู้กำลังหันหลังให้กับอัตตาก็ว่าได้ และต้องปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นสม่ำเสมอ หลักการของผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาที่แท้จริงควรมีลักษณะที่โดดเด่นและแจ่มชัด กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่ทำความชั่วโดยประการทั้งปวง หมั่นบำเพ็ญแต่ความดี บริหารจิตของตนให้ผ่องใสเนือง ๆ ไม่กล่าวโทษหรือทำร้ายผู้อื่น มีความสำรวมในข้อปฏิบัติอันชอบด้วยธรรมเสมอ มักจะเป็นผู้รู้จักประมาณในการใช้ชีวิต เลือกเฟ้นสังคมหรือชุมชนที่เหมาะสม และขยันฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลา นี่คือหลักการสำคัญของนักปฏิบัติในพระพุทธ-ศาสนา และเป็นหลักสากลที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสั่งสอนไว้ ถ้าถือปฏิบัติผิดแผกแตกต่างไปจากหลักการเช่นนี้ก็แสดงว่า ผู้นั้นยังไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ฉะนั้น จากคำถามนี้อาจพิจารณาได้ด้วย 2 เหตุผล กล่าวคือ 1.ผู้นั้นอาจไม่ได้ปฏิบัติธรรมตามกระบวนการโดยแท้จริง เพียงแต่สละตนเข้าปฏิบัติธรรม เพื่อให้ตัวเองได้ถูกเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติจริงและไม่สามารถเข้าถึงหลักการที่แท้จริงได้ เพราะรับเอาแต่เฉพาะรูปแบบการปฏิบัติตามคนอื่น แต่ตนเองไม่เข้าใจว่าตนได้ปฏิบัติธรรมจริงหรือเปล่า หรือกำลังได้อะไรจากการเข้าปฏิบัติธรรมนั้น นี่เรียกว่าหลอกทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยประเภทนี้จะเสียประโยชน์ตนและเสียเวลาเปล่า 2.ผู้นั้นอาจเป็นผู้สละตนเข้าปฏิบัติธรรมจริง แต่ว่ามีอุปนิสัยดั้งเดิม เช่น ความโลภ แล้งน้ำใจ หรือมีนิสัยปากเปราะชอบว่าร้ายผู้อื่น ยังคงทำหน้าที่อยู่ก็เป็นไปได้เพราะอุปนิสัยนั้น บางทีไม่อาจสลัดออกไปได้โดยสิ้นเชิงทีเดียว เพราะมันเป็นกิเลสที่นอนเนื่อง เป็นสันดานติดตัวมาจากหลายภพชาติที่ผ่านมา เคยสั่งสมพฤติกรรมเก่าในอดีตชาติ ดังนั้น ผู้อ้างตนว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมท่านนี้แม้เข้าปฏิบัติธรรมก็จริง แต่ยังไม่สามารถละอุปนิสัยเดิมก็เป็นได้ แต่คำถามที่น่าสนใจคือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ใดคือผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริง ควรมีหลักการสังเกตไว้ดังนี้ จิตใจต้องอ่อนโยน ละเอียด ละเมียดละไม เป็นผู้สงบ ผู้อยู่ใกล้ชิดจะสามารถสัมผัสความเยือกเย็นของเขาได้โดยการแสดงออกผ่านการกระทำ ผู้ปฏิบัติธรรมมักมีจิตเอื้อเฟื้อ เสียสละ เห็นใจคนอื่นง่าย ประกอบกับมีความเมตตาเป็นที่ตั้งผู้ปฏิบัติธรรมมักมีปฏิภาณไหวพริบ เฉลียวฉลาดมีความรู้เรื่องศีลธรรม และตระหนักในคุณค่าของความดีเสมอ ขอขอบคุณที่มาจาก : goodlifeupdate.com ภาพจาก : อินเทอร์เน็ต

คนแบบไหนควรทำ !! “เคล็ดวิชาต่ออายุ” ชีปะขาวในลาวได้เผยให้หลวงปู่ตื้อฟัง

ชีปะขาว อธิบายโลกแห่งวิญญาณ และการต่ออายุ เมื่อหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม มาธุดงค์ในประเทศสาว แขวงเมืองจันทร์ เมื่อผ่านเมืองกาสี แทบหลวงพระบางพอไปใกล้จะถึง เมืองกาสี (เมืองแมด) ท่านเดินออกุดงค์มาเจอเหตุการณ์ประหลาด คือเห็นชีปะขาวแต่ไกล เมื่อเข้าไปใกล้ก็ไกลออกไปอีกจากมาถึงก้อนหินคล้ายคนนั่งสมาธิ พบมีแอ่งน้ำธรรมชาติ เป็นสถานที่ที่น่าจะปักกลด และพักเพราะเดินทางมาหลายวัน พอตกกลางคืน ขณะที่ท่านทำสมาธิกำหนดจิตอยู่ ได้นิมิตเห็นชีปะขาวเหมือนที่พบเมื่อตอนกลางวันเข้ามาหา แล้วบอกหลวงปู่ว่า “ขอนิมนต์ให้อยู่ที่นี่นานๆ ข้าน้อย(กระผม) จะสอนวิชาเดินป่าที่ไม่รู้จักอดอยากให้ และจะพาไปดูสมบัติต่างๆ...

ลายมือของผู้มีบุญวาสนา มาดูกันว่าคุณจะมีบุญวาสนาในเรื่องใด?

คนที่มีบุญและมีอำนาจวาสนา ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตในบ้านเมือง แต่ก็มีความเป็นอยู่มีฐานะความสุขสมบูรณ์อย่างพอเพียง ชีวิตราบรื่นมีความสุขปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงดังนี้ ความหมายตามลายมือลายมือของผู้มีบุญวาสนา หมายเลข 1 เส้นคุ้มครองชีวิต จะมีปัญหาหรือมีเหตุเภทภัยอย่างใดก็มีความปลอดภัย หมายเลข 2 กากบาทหยั่งรู้ เมื่อจะมีภัยมาถึงตัว มักจะรู้ล่วงหน้าและปลอดภัย หมายเลข 3 เส้นญาณหยั่งรู้ มักจะมองการณ์ไกลและรู้อดีตและอนาคตได้อย่างชัดเจน หมายเลข 4 ดอกจันบนเนินพฤหัส มีอำนาจวาสนาอยู่ในตนเอง ไม่มีใครกล้าดูถูก หมายเลข 5 ดอกจันบนเนินอาทิตย์ มีอำนาจวาสนาราศีสดใส มีความสดใสสง่า หมายเลข 6 เส้นปลายสมองเป็นแฉก เป็นคนมีมันสมองเป็นเลิศ มีความรอบรู้ทุกอย่างยังมีเส้นและเครื่องหมายอีกหลายอย่าง แต่เพียงเท่านี้ก็หาใครเทียบได้ยาก ขอให้มีความสุขชีวิตราบรื่นไปตลอดชีวิตก็พอเพียงแล้ว. ขอขอบคุณที่มาจาก : songworldnull.com ภาพจาก...

ของขลังศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือเป็นสิ่งงมงาย (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

ปุจฉา : เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล การพรมน้ำมนต์ การเป่าหัว การเจิม หรือการสักยันต์ สิริมงคลในศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย มีความจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด ? วิสัชนา : คำถามที่ถามมานี้ เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตรนี้ มันเป็นสิ่งที่แฝงมาด้วยกัน. ความจริงของไสยศาสตร์เขาก็มีอยู่ตามขั้นตอนของเขา แต่มันเป็นความจริงที่ไม่อยู่ในขั้นอมตะ ความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นมงคล หรือน้ำมนต์ หรือของขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็ขลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้ในชั่วระยะเวลาที่เรามีความเชื่อมั่น ถ้าผู้ใช้ขาดความเชื่อมั่น สิ่งมงคลเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไร ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ขลังศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้...

ทำบุญ 9 วัด ตามรอย “บุพเพสันนิวาส”

มาแรงแบบฉุดไม่อยู่ สำหรับละครอิงประวัติศาสตร์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” เป็นละครที่ย้อนไปในสมัยอยุธยา การดำเนินเรื่องของละครแฝงไปด้วยความรู้ต่างๆ มากมาย อาทิ การแต่งกาย การพูด ขนบธรรมเนียมและประเพณีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ประชาชนกันมาสนใจในประวัติศาสตร์ไทยมากยิ่งขึ้น ทำบุญ 9 วัด ตามรอยบุพเพสันนิวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่หลักๆ ที่ถูกพูดถึงในละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ซึ่งมีทั้งสถานที่ที่มีและไม่มีในปัจจุบัน วันนี้เราอยากจะชวนพ่อแม่พี่น้องไปตามรอยไหว้พระ 9 วัด ตามรอยละครเรื่องบุพเพสันนิวาสกันค่ะ ทำบุญเยอะๆ จะได้สวยเหมือนแม่การะเกด...

ฝึกสติในชีวิตประจำวัน สติปัญญาจะคล่องแคล่วว่องไว หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ฝึกสติในชีวิตประจำวันการปฏิบัติธรรมนี่ ถ้ามีใครถามท่านว่าเอาอะไรเป็นหลักเอากายกับใจเป็นหลัก ท่านทั้งหลายอาจจะไม่ได้เรียนคัมภีร์มา ไม่ได้ท่องแบบมา ไม่ได้จำบทต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติมา แล้วเราจะปฏิบัติได้ไหม... เอากันอย่างนี้ดีกว่า ถ้าเราทำความเข้าใจอย่างนี้ว่า คัมภีร์ธรรมนี้คือกายกับใจของเรา ทีนี้วิธีปฏิบัติกับคัมภีร์ธรรมของเรานี่ ฝึกจิตให้มีสติ รู้อยู่ที่การยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด รู้อยู่ที่การยืน เดิน นั่ง นอน...

วิธีแก้เวลาฝึกสมาธิแล้วรู้สึกอึดอัด หายใจไม่สะดวก

สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกสมาธิใหม่ ๆหากได้ทำการฝึกไปสักพัก ด้วยความที่ไม่คุ้นเคย อาจจะมีอาการทำสมาธิแล้วรู้สึกอึดอัด หายใจไม่คล่อง เนื่องมาจากการที่ยังไม่ค่อยรู้วิธีฝึก ไม่รู้วิธีหายใจจึงได้ทำการบังคับลมหายใจโดยหายใจด้วยรูจมูกทั้งสองข้างพร้อม ๆ กัน และหายใจเข้าออกตามความเข้าใจของตนเองจึงทำให้ร่างกายไม่ได้หายใจตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นผลคือ ทำให้รู้สึกอึดอัด หายใจไม่สะดวก หายใจไม่ทั่วท้อง วิธีแก้คือ ให้ทำการหายใจด้วยรูจมูกเพียงข้างเดียวข้างไหนก็ได้ จะซ้ายจะขวาก็ได้ ตามสบายเช่น หายใจด้วยจมูกข้างซ้ายแล้วรู้สึกสบาย ก็ใช้ข้างซ้าย หรือวันไหนหายใจด้วยจมูกข้างขวาสบาย ก็ใช้ข้างขวาเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถฝึกสมาธิได้แบบสบาย ๆ โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดอีกต่อไป สมาธิก็จะทรงตัวได้ดีขึ้นจะฝึกวันละ 1 ชั่วโมง หรือ ทั้งวันทั้งคืนก็ได้...

ศรัทธาชาวพุทธ! ชาวศรีลังกาเอาน้ำราดถนน ช่วยคลายร้อนให้พระเดินธุดงค์

ศรัทธาชาวพุทธ! ชาวศรีลังกาเอาน้ำราดถนน ช่วยคลายร้อนให้พระเดินธุดงค์ เรื่องศรัทธาในพระพุทธศาสนา ชาวพุทธในศรีลังกา ช่วยกันนำน้ำราดพื้นถนน ช่วยคลายร้อนให้พระสงฆ์ที่เดินผ่าน ศรัทธาชาวพุทธที่แท้จริง ผู้โพสต์ระบุว่า “น้อมอนุโมทนาสาธุกับทุก ๆ ท่านค่ะ ชาวศรีลังกาเอาน้ำมาราดพื้นถนน #ช่วยพระธุดงค์ให้รู้สึกเย็นเท้า จากการเดินธุดงค์บนพื้นร้อน ๆ” ผู้โพสต์ระบุว่านี่คือ “โครงการธุดงค์ธรรมยาตรา เชื่อมสัมพันธ์ลังกาวงศ์สู่สยามวงศ์ จัดขึ้นโดยท่านพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ วิ. เจ้าอาวาสวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เห็นแล้วชื่นใจจริง ๆ ชาวเน็ต โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชน ก็พากันเข้ามาอนุโมทนาสาธุ ชื่นใจกับภาพที่เห็น ขอขอบคุณที่มาจาก :...

พระคาถาสะกดพระคาถาปิดทิศและมนต์พระพาย

พระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่อาจารย์ไพฑูรย์ท่านมอบไว้ให้ในเรื่องผีโพรงซึ่งตอนนั้นท่านได้หลบหนีการจับกุมไปซ่อนตัวอยู่กับญาติที่ชื่อว่าหนานโลกา และได้ไปซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมหลังสวนของหนานโลกาจนวันเกิดเหตุการณ์ในที่ที่สาม เพราะรู้สึกตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกช่วงเวลาประมาณตีสามกว่าเพราะมีผีโพรงได้เข้ามาตัดผ่านเข้าในเขตที่กำหนดจิตวนขวากระท่อมไว้ด้วยคาถาปิดทิศของหลวงพ่อเดิมที่ร่ายไว้ว่า “นะห้าม โมปิด พุทมิดหัว ธาล้อมตัว ยะซ่อนหัวหายตัว ณ บัดนี้ นะจงงง โมจังงัง พุทกำบัง ธาละลาย ยะสูญหาย อนัตตาสูญเปล่า” คาถาบทนี้นอกจากจะใช้กำบังตัวได้แล้วยังสวดแล้วหลับตากำหนดจิตวนรอบที่พักอาศัยเพื่อป้องกันอันตรายได้อีกด้วย เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในวงที่กำหนดจิตเอาไว้จะทำให้ผู้สวดรู้ตัวตกใจตื่นรับเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีนี้ก็เป็นพระคาถาอีกบทที่อาจารย์ไพฑูรย์ท่านได้มอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา พระเวทย์สะกด “อักขระยันตัง สันตังวิกะรึงคะเร สัพเพเทวาปีศาเจวะ กรึงตรึงแน่นแผ่นปฐพี อปลายันติ วิกะรึงคะเร วิกะรึงคะเร วิกะรึงคะเร” บทนี้ใช้สะกดวิญญาณทั้งหลายหรือเเม้เเต่สะกดวิญญาณผีตายโหงเอามาเลี้ยงได้...

LATEST NEWS

MUST READ