นั่งสมาธิถูกวิธีแล้วหรือยัง? “หลวงปู่สิงห์” ศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่น เผยเคล็ดวิธีภาวนา การเข้า-ออกจากสมาธิอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อม

0
180
Loading...

นั่งสมาธิถูกวิธีแล้วหรือยัง? “หลวงปู่สิงห์” ศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่น เผยเคล็ดวิธีภาวนา การเข้า-ออกจากสมาธิอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อม

วิธีออกจากสมาธิ…โดยหลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม

เมื่อจะออกที่นั่งสมาธิภาวนานั้น ให้พึงออกในเวลาที่รู้สึกเหนื่อย หรือได้เวลาแล้วจึงออกจากที่นั่งสมาธิภาวนา แต่เมื่อจะออกจากที่นั่งจริงๆ นั้น อย่าออกให้เร็วนัก จนเผลอเลอลืมสติไม่ดีพึงออกจากที่นั่งสมาธิภาวนา ด้วยความมีสติพิจารณาเหตุผล ให้รอบคอบทั้งกิจเบื้องต้น และกิจเบื้องปลายก่อน คือ

กิจเบื้องต้น ให้ระลึกถึงวิธีที่เราได้เข้านั่งสมาธิครั้งแรกว่า เบื้องต้นเราได้เข้าสมาธิอย่างไรและได้ตั้งสติกำหนดจิตอย่างไร ได้พิจารณาและนึกคำบริกรรมภาวนาว่ากระไร จิตของเราจึงสละลง และสงบอารมณ์ลงได้

กิจเบื้องปลาย คือเมื่อจิตของเราสงบแล้วเราได้ตั้งสติกำหนดจิตอย่างไร ได้พิจารณารู้จริงเห็นจริงได้อย่างไร ดวงจิตของเราจึงรวมเป็นหนึ่งอยู่ได้ ไม่ถอนจากสมาธิภาวนา

เมื่อพิจารณษ หรือระลึกได้แล้ว ว่าในเบื้องต้นเราได้เข้าสมาธิอย่างนั้น ตั้งสติอย่างนั้น กำหนดจิตอย่างนั้น พิจารณา และนึกคำบริกรรมอย่างนั้นจิตของเรา จึงได้สงบ และรวมลงมาเป็นอย่างนี้ เมื่อจิตของเรารวามลงมาแล้ว เราได้ตั้งสติ กำหนดจิตอย่างนี้ พิจารณาอย่างนี้ พิจารณาอย่างนี้ ได้ความรู้จริง เห็นจริงอย่างนี้

เมื่อได้ความชัดเจนแล้ว พึงทำโยนิโส มนสิการะ คือกำหนดไว้ในใจว่า ถ้าเราออกจากที่นั่งนี้แล้ว เราก็จะกำหนดจิตของเราไว้ให้ดีอยู่อย่างนี้เสมอตลอดไป ไม่ให้เผลอสติได้ ครั้งเมื่อเข้าสมาธิอีกคราวหลัง เราก็จะเข้าให้ถูกตามวิธีที่เราได้ทำมาแล้วนี้ทุกประการฯ

ขอขอบคุณที่มาจาก : buddhismarticles.com

ภาพจาก : อินเทอร์เน็ต

คิดเห็นยังไงกับเรื่องนีี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here