ธรรมะดึงสติ!! บุญ… ไม่ใช่แค่เอาสิ่งของไปถวายพระมาก ๆ

0
623
Loading...

ธรรมะดึงสติ!! บุญ… ไม่ใช่แค่เอาสิ่งของไปถวายพระมากๆ หลวงปู่ชาสอน ทำบุญถูกวิธีมีอานิสงส์มาก ใครๆก็ทำได้ ไม่ต้องทุ่มจนหมดเนื้อหมดตัว

การภาวนา คือ ทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นที่ไม่รู้ทำให้มันรู้ ที่ไม่ดีทำให้มันดี ใจเป็นบาปเป็นกรรมทำให้เป็นบุญเป็นกุศล การสร้างบุญไม่ใช่ทำโดยการให้ทานอย่างเดียว การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา

การฟังธรรมเหล่านี้เป็นบุญทั้งหมด เป็นเหตุที่จะให้บุญเกิด บางคนจะทำบุญแต่ละที ก็คอยแต่จะให้มีเงินมากๆ เสียก่อน เลยไม่ได้ทำสักที เห็นคนอื่นทำก็ออนซอน กับท่าน คิดว่าเพิ่นบุญหลายหนอ

คนไม่รู้จักบุญ บุญไม่ใช่อย่างนั้น การละความชั่ว ละความผิดมันก็เป็นบุญแล้ว การรักษาศีล การเจริญภาวนา การฟังธรรมเทศนา ทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาเหล่านี้ก็ทำให้เกิดบุญขึ้นได้ แล้วคนเราสมัยนี้เข้าใจว่า การทำบุญก็คือการให้ทานเท่านั้น เพราะส่วนมากได้ยินพระท่านเทศน์ เรื่อง ทานบารมี ทานอุปบารมี ทานปรมัตถบารมี แต่ไม่ได้อธิบายให้เกิดความเข้าใจ

คนส่วนมากจึงมักเข้าใจกันว่า การทำบุญคือ การนำเอาสิ่งของไปถวายพระมากๆ คนยากจนก็เลยทำไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจภาษาบาลีดังกล่าว

ความจริงเรื่องการให้ทานท่านแบ่งไว้ ๓ ระดับ คือ

๑.การเสียสละสิ่งของภายนอกจัดเป็นทานบารมี

๒.การสละอวัยวะจัดเป็นทานอุปบารมี

๓.การสละชีวิตจัดเป็นทานปรมัตถบามี

หรืออีกอย่างหนึ่งว่า ยอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ ยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรม เหล่านี้ถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหา ไม่ว่าคนรวยคนจนก็สามารถทำบุญให้ทานได้

โดยเฉพาะทานที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองคือ “อภัยทาน”  ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ และทานชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญด้วย ดังนั้นการสร้างคุณงามความดีมีอยู่หลายอย่าง ให้กันเข้าใจ บางคนคิดว่าการทำบุญให้ทานมีอานิสงส์ มากก็ทุ่มใส่จนหมดเนื้อหมดตัว ไม่รู้เรื่อง

ขอขอบคุณที่มาจาก : FB : เกร็ดธรรมะ ประวัติ พระกรรมฐาน

ภาพจาก : อินเทอร์เน็ต

คิดเห็นยังไงกับเรื่องนีี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here