อานิสงส์ของการชวนคนทำบุญเป็นอย่างไร

0
254
Loading...

#อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทานดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย บุคคลใดถวายทานด้วยตัวเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถวายทานด้วย…บุคคลนั้นเมื่อตายไปแล้วไม่ว่าจะเกิดในที่ใด ย่อมได้ซึ่งโภคสมบัติ (ความร่ำรวย) แต่จักไม่มี..บริวารสมบัติ (มิตรสหาย)

#บุคคลใดชักชวนผู้อื่นให้ถวายทานแต่ตนเองกลับไม่ถวาย

บุคคลนั้นเมื่อตายไปแล้วไม่ว่าจะเกิดในที่ใด ย่อมได้ซึ่งบริวารสมบัติ (มากด้วยมิตร สหายบริวาร) แต่จักไม่ได้ซึ่งโภคสมบัติ (มีความยากจน )

#บุคคลใดตนเองก็ไม่ถวายทานด้วยแม้ผู้อื่นก็ไม่ชักชวนด้วย

บุคคลนั้นเมื่อตายไปเกิดในที่ใดๆ ย่อมไม่ได้แม้สักว่าข้าวปลายเกรียน (ข้าวสารหัก) พออิ่มท้อง เขาย่อมเป็นคนอนาถา หาที่พึ่งไม่ได้

#บุคคลใดถวายทานด้วยตัวเองด้วยชักชวนผู้อื่นด้วยบุคคลนั้นเมื่อตายไปเกิดในที่ใดๆ ย่อมได้ทั้งโภคทรัพย์ (ความร่ำรวย) ทั้งบริวารสมบัติ (มิตรสหาย บริวาร) สิ้นร้อยชาติบ้างพันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง

สรุป

ทำบุญด้วยตนเองแต่ไม่ชวนผู้อื่น รวยแต่ไม่มีบริวารชวนผู้อื่นทำแต่ตอนเองไม่ทำ มีบริวารแต่ยากจนไม่ทำไม่ชวน ทั้งจนและทั้งขาดที่พึ่งอาศัยทำบุญด้วยตนเองและชักชวน ย่อมร่ำรวยและมีบริวารมาก

ขอขอบคุณที่มาจาก : gangbeauty.com

ภาพจาก : อินเทอร์เน็ต

คิดเห็นยังไงกับเรื่องนีี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here