อโหสิกรรม นำสุข อโหสิมงคล พ้นทุกข์ บทความจากท่านปิยโสภณ

0
84
Loading...

บทความดีๆ เกี่ยวกับการ อโหสิกรรม จาก พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ)

พระพุทธองค์ตรัสว่า 

“สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของของตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้ ไม่ว่าดีหรือชั่ว จะต้องได้เสวยผลกรรมแน่นอน ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น”

ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ หากนึกถึงกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมคือกฎแห่งความสมดุลของเหตุผลทั้งในและนอกกาลเวลา ในเวลาพูดดีก็มีคนรัก ใส่ร้ายเขาก็เกิดโทษภัยแก่ตัว ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ผู้ลักขโมยย่อมเป็นที่ระแวง เพียงเรื่องวจีกรรมในวันนี้ยังส่งผลต่อชีวิต แล้วกรรมที่หมกเม็ดในความคิดจะส่งผลขนาดไหน นอกกาลเวลาอันเป็นมโนกรรมหรือความลับในอารมณ์

อโหสิกรรมคือการชำระความลับในอารมณ์ที่หมักหมมหมกเม็ดข้ามภพชาติ คนที่พยาบาทเบียดเบียนกันชาตินี้ เชื่อหรือว่าจะไม่เคยเบียดเบียนกันมาแต่ชาติปางก่อน คู่รักแรงบุญวันนี้จะไม่เชื่อเลยหรือว่า กรรมแต่ชาติปางก่อนได้จัดสรรให้เรามาพบกันอีกชาตินี้ เพื่อนรักที่คบกัน ไว้ใจกัน เข้าใจกัน สุขทุกข์ด้วยกันในวันนี้ จะไม่เชื่อเลยหรือว่ามีแรงส่งจากชาติปางก่อน

ถึงแม้ว่าเราจะเชื่อกรรมในอดีต แต่ก็ไม่ควรละเลยพัฒนาการกรรมในปัจจุบัน มนุษย์ประเสริฐสุดเพราะพัฒนาตนเอง การหลงงมอดีตเพียงอย่างเดียวอาจทำร้ายปัจจุบันได้ เมื่อเราพากเพียรเต็มที่แล้ว แต่ยังมองไม่เห็นผลก็ไม่ต้องเสียใจ ให้นึกถึงว่ากรรมดีวันนี้ยังไม่ส่งผล หากแต่เรากำลังเสวยผลกรรมที่ทำไว้ในอดีต

การคิดเรื่องกรรมทำให้ใจมีทางออกไม่ต้องไปกล่าวโทษใครให้เสียเวลา เราเกิดมากี่พบกี่ชาติแล้วไม่มีใครจำได้ เกิด - ตายเกิด - ตายทับซ้อนกันนับชาติไม่ถ้วน บางชาติก็ดี บางชาติก็ร้าย ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำและผลกรรมวันนั้นก็ส่งผลในวันนี้เสมอ การได้ภพชาติดี มีรูปร่างหน้าตางดงามมีความอุดมสมบูรณ์ทันทีที่เกิดมา จะไม่ให้เรียกว่าเกิดจากบุญเก่าแล้วจะเรียกว่าอะไร ในขณะที่บางคนทันทีที่เกิดมาก็พบกับความทุกข์ยากลำบาก ขาดความรักความอบอุ่น นั่นมิใช่ผลกรรมดอกหรือ มนุษย์ไม่พึงยินดีพอใจกับโชคที่ได้หรือเศร้าโศกเสียใจกับภัยที่พบ เราต้องไม่ประมาทในชะตาชีวิต

เราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกตกแต่งชีวิตได้ บางครั้งแม้การตกแต่งชีวิตก็เลือกไม่ได้ แต่ก็ยังสามารถเลือกวิธีสร้างบุญบารมีได้ นั่นคือ การนึกถึงกฎแห่งกรรม

อโหสิกรรมนำสุขมาให้เสมอ เพราะอโหสิกรรมนำความโล่งใจให้เรา เมื่อเข้าใจการเดินทางของจิตและการลิขิตของกรรมแล้ว เราจะมองภาพรวมของสรรพชีวิตได้อย่างเข้าใจ แม้จะมีอะไรเกิดขึ้น สิ่งนั้นก็จะไม่ประทุษร้ายใจเรา การยอมรับคนอื่นคนใกล้เคียง และความแตกต่างของคนจะมีมากขึ้น ความเข้าใจ เห็นใจผู้อื่น และปรารถนาอยากให้เขามีความสุข พ้นจากทุกข์จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แรงอิจฉาจะหมดไป

ข้าพเจ้าเชื่อตลอดเวลาว่า การให้อภัยคือใจที่นึกถึงกฎแห่งกรรม การนึกถึงกฎแห่งกรรมนั้น ทำใจได้ง่าย ส่วนการขออโหสิกรรมคือการนำของเหม็นออกจากใจ ช่วยไม่ให้เกิดทุกข์ภัยข้ามภพชาติ

ขอขอบคุณที่มาจาก : summacheeva.org

ภาพจาก : อินเทอร์เน็ต

คิดเห็นยังไงกับเรื่องนีี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here