หลวงปู่ตื้อเผยให้ฟังคนแบบไหนควรทำ !! “เคล็ดวิชาต่ออายุ” เรื่องราวจากชีปะขาวในลาว

0
428
Loading...

คนแบบไหนควรทำ !! “เคล็ดวิชาต่ออายุ” ชีปะขาวในลาวได้เผยให้หลวงปู่ตื้อฟัง

เมื่อหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม มาธุดงค์ในประเทศสาว แขวงเมืองจันทร์ เมื่อผ่านเมืองกาสี แทบหลวงพระบางพอไปใกล้จะถึง เมืองกาสี (เมืองแมด) ท่านเดินออกุดงค์มาเจอเหตุการณ์ประหลาด คือเห็นชีปะขาวแต่ไกล เมื่อเข้าไปใกล้ก็ไกลออกไปอีกจากมาถึงก้อนหินคล้ายคนนั่งสมาธิ พบมีแอ่งน้ำธรรมชาติ เป็นสถานที่ที่น่าจะปักกลด และพักเพราะเดินทางมาหลายวัน

พอตกกลางคืน ขณะที่ท่านทำสมาธิกำหนดจิตอยู่ ได้นิมิตเห็นชีปะขาวเหมือนที่พบเมื่อตอนกลางวันเข้ามาหา แล้วบอกหลวงปู่ว่า “ขอนิมนต์ให้อยู่ที่นี่นานๆ ข้าน้อย(กระผม) จะสอนวิชาเดินป่าที่ไม่รู้จักอดอยากให้ และจะพาไปดูสมบัติต่างๆ ภายในถ้ำ ท่านอยากได้อะไรก็จะมอบให้หมด”

หลวงปู่ถามชีปะขาวว่า “เมื่อกลางวัน โยมนั่งสมาธิอยู่บนก้อนหินนั้นใช่ไหม?” ชีปะขาวกราบเรียนว่า “ใช่ แต่ที่ทำหายตัวห่างออกไปเรื่อยๆ นั้น เพราะต้องการให้ท่านได้มาหยุดพักผ่อนตรงนี้ พวกข้าน้อยเป็นพวกกายทิพย์ มีวิมานอยู่ในสถานที่นี้”

ชีปะขาวได้พูดกับหลวงปู่ตื้อหลายเรื่องทั้งเรื่องของโลกแห่งวิญญาณ และมาพูดถึงการทำบุญต่ออายุ เพราะกรรมที่ทำให้เขาตายโหง หรือ อุปฆาตกรรมเป็นกรรมจรที่จู่โจมเข้ามาตัดรอนก่อนอายุขัย ยังไม่ถึงเวลาที่จะตาย เป็นผลกรรมจากการทำปาณาติบาต แต่ถ้ารีบทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งสกัดกั้น หรือ ชดเชย ก็จะช่วยไว้ได้ อุปฆาตกรรม นี้ก็จะถอยออกไป ทำให้ไม่ตายโหง ทำให้มีอายุยืนต่อไปได้ แต่บางพวกที่กรรหนักก็ไม่สามารถต่ออายุได้ เพื่อความไม่ประมาท มนุษย์พึงทำความดีต่ออายุตัวเองไว้ เรียกว่าทำความดีฝ่ายที่เป็นกุศลเป็นการป้องกันตัวเอง การทำบุญต่ออายุนี้ต้องทำให้ถูกต้องถึงจะได้ผล เรื่องต่ออายุนี้ ถ้าคนที่ถึงอายุขัยด้วยแก่ชรา หรือ ด้วยโรคภัยไข้เจ็บแล้วล่ะก็ ต่ออายุไม่ได้

หลวงปู่ตื้อได้ฟังแล้วก็เห็นด้วยกับชีปะขาว ที่กล่าวได้ถูกต้องตามกฎแห่งกรรม ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าก็เคยต่ออายุให้เด็กอายุ ๗ ขวบ เรื่องนี้มีอยู่ในพระธรรมบท ขุททกนิกาย ตอนที่กล่าวถึงเรื่องอายุวัฒนกุมาร ที่มีอุปฆาตกรรม กรรมจะมาตัดรอน จะต้องตายภายใน ๗ วัน แต่เมื่อพระพุทธเจ้าช่วยต่ออายุให้แล้ว ก็มี่อายุยืนยาวถึง ๑๒๐ ปี และได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์

ชีปะขาวพูดต่อไปว่า เรื่องพระต่ออายุให้ญาติโยมก็เหมือนกัน พระที่ทรงญาณพิเศษมีตาทิพย์ ได้วิชชา ๓ ย่อมจะรู้ว่า อุปฆาตกรรมหรือกรรมที่จะทำให้คนตายโหงนี้ พระสามารถสกัดกั้นกรรมนี้ได้ ช่วยไม่ให้ตายโหงได้ ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ผิด เพราะเป็นกรรมที่มาตัดรอนก่อนถึงอายุขัย คือมาทำให้คนที่จะตายโดยที่คนเขายังไม่ถึงคราวตาย การที่พระช่วยต่ออายุได้ จะถือว่าเป็นบุญมหากุศล

หลวงปู่ตื้อได้ฟังแล้วก็หัวเราะ ไม่ว่าอะไร ชีปะขาวจึง อยากจะนิมนต์หลวงปู่ตื้ออยู่ที่นี่นานๆ จะได้โปรดเขา หลวงปู่ท่านจึงบอกชีปะขาวว่า ท่านจำต้องท่องธุดงค์เพื่อแสวงหาธรรม หาครูบาอาจารย์ต่อไป

เมื่อจะจบการสนทนา หลวงปู่ได้กล่าวขอบใจและอนุโมทนากับความหวังดีของชีปะขาวที่ทั้งที่จะสอนวิชาเดินป่า และมอบสมบัติให้ ท่านบอกเขาว่า “อาตมาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า กำลังปฏิบัติตามรอยพระบาทของพระองค์ ไม่ต้องการสมบัติทั้งหลายหรอก ขณะนี้เราต้องการรู้เพียงว่า จะเดินไปทางไหน จึงจะถึงบ้านคนได้ง่าย เพราะเราไม่ได้ฉันอะไรเลย เป็นเวลา ๕ วันมาแล้ว”

ชีปะขาวตอบว่า “สิ่งที่ท่านต้องการยังอยู่ไกลมาก แต่ถ้าท่านพยายามเดินทางให้เร็ว ก็จะถึงเร็ว” กราบเรียนดังนั้นแล้วชีปะขาวก็หายไป

ขอขอบคุณที่มาจาก : dhammatueansathi.com

ภาพจาก : อินเทอร์เน็ต

คิดเห็นยังไงกับเรื่องนีี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here