“ศีล” จุดเริ่มต้น ของปาฏิหาริย์ใหญ่แห่งชีวิต

0
141
Loading...

“ศีล” จุดเริ่มต้น ของปาฏิหาริย์ใหญ่แห่งชีวิต หลายคนที่มีปัญหามากมายในชีวิตทั้งเรื่องเงิน งาน ปัญหาครอบครัว โรคภัยไข้เจ็บเรื่องต่างๆ

สารพัดที่เข้ามาในชีวิตอย่างไม่หยุดหย่อนอาจจะไม่รู้ตัวเองว่าเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะ”บุญเราน้อย”บุญเราน้อยจนไม่พอที่จะส่งผลทั้งบุญเก่าและบุญใหม่ก็ไม่ทำ เมื่อบุญน้อยไม่มีกำลังส่งผลไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้กรรมไม่ดีที่เคยทำส่งผลก่อนตามกฎแห่งกรรม แล้วมีวิธีแก้ไขไหม?

ตอบตรงนี้เลยว่า ต้องสร้างบุญใหม่ กรรมดีใหม่ที่ถูกต้องที่แรงกว่ากรรมชั่วที่เคยทำมาเท่านั้น ถึงจะสร้างปาฏิหาริย์ในชีวิตได้!หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า “ศีล” นั้นเป็นจุดเริ่มต้น ของการสร้างปาฎิหาริย์ และบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่

มีอานิสงส์บุญที่ประมาณมิได้ทั้งปวงที่เหนือกว่าให้ทาน การรักษาศีล เป็นวิธีการสร้างบุญอย่างหนึ่ง ที่อยู่ในบุญกิริยาวัตถุ 10 เป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนทำได้ง่ายดาย และไม่เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียว ที่สำคัญเป็นบุญที่มีกำลังแรงมาก เปลี่ยนชีวิตได้เลยแบบฉับพลัน!!!

เพราะในทุกๆ ครั้งที่เราตั้งใจเจตนาแรงกล้าที่จะรักษาศีล จิตเป็นกุศล เกิดการงดเว้นจากความชั่วไม่มีไปเบียดเบียนใครจะเกิดกระแสแห่งความดีเกิดความเมตตาขึ้นมาในใจที่เราเรียกว่า “ กระแสบุญ”  กระแสบุญที่เกิดขึ้นนี้เอง ที่ช่วยชำระล้างจิตใจที่เคยขุ่นมัว ที่เคยมืดมิดให้ใสสว่างขึ้น จากที่เคยหลงทาง เดินทางผิดๆ ก็จะกลับมาสู่เส้นทางแห่งบุญกุศล

กระแสบุญจะหนุนนำพาให้ชีวิตเราดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองขึ้น และยิ่งเมื่อทำครบถ้วนทั้งทาน ศีล ภาวนาแล้ว จะยิ่งเกิดอานิสงส์แห่งบุญ ที่ประมาณมิได้ขอให้ระลึกให้มั่นว่า“ การรักษาศีล” นั้นเหมือนกับการสร้างกรรมดีสร้างบุญกุศลใหญ่ทั้งปวง จะได้ผล จะได้บุญหรือไม่ได้บุญหรือบุญจะน้อยหรือบุญมาก ที่ขึ้นอยู่กับ”เจตนา” เป็นสำคัญ เจตนาจะเป็นตัวชี้วัดเลย! และการรักษาศีลนั้น

อยู่ในจิตของเรา อยู่ที่เจตนาของเรา ไม่ใช่สถานที่ หากเรามีเจตนา ความตั้งใจสูง กำลังใจเราจะสูง กระแสบุญที่เกิดขึ้นจะมากจิตเราจะมีพลังมาก แม้เมื่อเจอ

เมื่อมีโอกาสที่จะผิดศีล แต่เราอดทนไม่ทำ ไม่ผิดศีล ผลดีจะเกิดขึ้นแบบปาฏิหาริย์ ใครที่เคยรักษาศีลอย่างเข้มข้น จะต้องเคยพบเรื่องราวที่ดีในชีวิต ที่แบบไม่น่าเชื่อเลยแต่ก็เกิดขึ้น หลายคนเวลาไปทำบุญ พระท่านให้รักษาศีล บอกศีลให้ ก็รับๆ อยู่ต่อหน้าพระก็รับศีลมาถือไว้ พอออกจากวัดก็ลืมหมด จบกัน บางคนยังไม่พ้นประตูวัด ก็ผิดศีลแล้ว!

ขอให้เข้าใจกันให้ถ่องแท้ว่า ศีลนั้นอยู่กับตัวเราทุกคน ไม่ได้อยู่กับพระ หรือมีแต่ในวัด หรือในสถานที่ปฏิบัติธรรม คนอื่นเขาจะรักษาศีลหรือไม่รักษา ผิดหรือไม่ผิดไม่ใช่เรื่องของเรา “รู้ตัว” เราก็พอฝึกตน เพียรพยายามอดทน อดกลั้น รักษาศีลแห่งตนให้บริสุทธิ์มากที่สุดก็พอ

ครูบาอาจารย์ ท่านฝากไว้ 3 ข้อสำคัญที่ช่วยให้เราอยู่ในศีล ได้อย่างสมบูรณ์ง่าย ๆ ขอให้จำจนฝังลงไปในจิต จนกลายเป็นนิสัย จนกลายเป็นสันดาน กลายเปฌนสัญญาติดตัว ไปทุกภพชาติคือ หนึ่ง รักษาศีลในตนให้บริสุทธิ์มากที่สุด สอง  ไม่ยินดีเมื่อเห็นคนผิดศีล สาม ไม่ส่งเสริมให้คนผิดศีล แค่ 3 ข้อนี้จะเป็นกำแพงป้องกันความชั่วทั่งปวง และจะส่งผลให้ชีวิตสุขและเจริญรุ่งเรืองฉับพลัน! ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม ขอบุญรักษาธ.ธรรมรักษ์

ขอขอบคุณที่มาจาก : horoscope.sanook.com

ภาพจาก : อินเทอร์เน็ต

คิดเห็นยังไงกับเรื่องนีี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here