เรื่องของกรรมที่เราทำด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ท่านถือว่าเป็นของๆ ตน

0
66
Loading...

เรื่องของกรรมที่เราทำด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ท่านถือว่าเป็นของๆ ตน นักปราชฌ์ราชบัณฑิตท่านพูดถึงกรรมที่เราทำไป

จะเป็นกรรมชั่วก็ตาม กรรมดีก็ตาม เป็นของๆ ตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล ละเว้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะปล่อยปละละเลยไม่ได้

กรรมที่เราสร้างเอาไว้ ทำเอาไว้ ไม่ต้องการปรารถนา กรรมนั้นก็จะให้ผลแก่ตนตลอดเวลา กรรมมันก็มีกรรมดีกรรมชั่วอยู่ในโลก เราทำด้วยความจงใจด้วยเจตนาก็ดี

ทำด้วยความประมาทเลินเล่อเผลอสติก็ดี กรรมทั้งหมดทุกอย่างมันเป็นของๆ ตัว กรรมชั่วที่เราไม่ปรารถนา แต่เราทำ

ถึงไม่ปรารถนา กรรมชั่วก็จะตามให้ผล กรรมดีที่เราปรารถนาอยากได้ แต่เราไม่ลงมือทำ กรรมดีก็ไม่ให้ผลแก่ตัวเรา

ฉะนั้น กรรมที่มีคือ กรรมดี กรรมชั่ว เราต้องพินิจพิจารณาศึกษาก่อนจะทำลงไป

จะพูดออกไป จะคิดอะไร ให้ศึกษาว่าสิ่งที่เราทำเราพูดเราคิดนี้ มันมีผลดีหรือผลชั่วอย่างไร ถ้าเป็นทางชั่ว ทางต่ำ ทางเสีย

ถึงเราอยากจะทำสิ่งนั้นก็ห้ามกลั้นเอาไว้ เพราะเราทำไป กรรมส่วนนี้จะตามให้ผลแก่ตนของตน ให้ประจักษ์ในจิตในใจ ให้ทราบในจิตในใจของตนอย่างนั้น…”

หลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมวโร เทิดไว้เหนือเศียรเกล้า ด้วยเกล้า สาธุ.

ขอขอบคุณที่มาจาก : palungjit.org

ภาพจาก : อินเทอร์เน็ต

คิดเห็นยังไงกับเรื่องนีี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here